หมวดหนังสือ
ร้านค้าที่จำหน่ายหนังสือของสำนักพิมพ์

ค้นหาหนังสือ
ชื่อหนังสือ        ผู้แต่ง              คำค้น
  
 

  

การวางแผนปฏิบัติการโลจิสติกส์ สำหรับโลกธุรกิจใหม่

"...หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาประยุกต์ในภาคธุรกิจ โดยมุ่งเชื่อมโยงแผนธุรกิจกับระดับปฏิบัติการ โดยเฉพาะการสนับสนุนการบวนการโลจิสติกส์ภายใน (Internal Logistics) กับระบบห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งประเด็นที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่สนใจ นั่นคือ กลยุทธ์สนับสนุนการตัดสินใจผลิตหรือจัดจ้างและแนวทางวินิจฉัยประสิทธิผลการดำเนินงาน ซึ่งเนื้อหาภายในหนังสือได้หลีกเลี่ยงการแสดงสูตรหรือตัวแปรคณิตศาสตร์ขั้นสูง เพื่อให้ผู้บริหารองค์กร ผู้ประกอบการนักวางแผน และผู้สนใจทั่วไป สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง..."

 


ผู้แต่ง โกศล ดีศีลธรรม
สำนักพิมพ์ Than Books

ISBN  974-5925-90-8
BARCODE  978-97459259-0-8

จำนวนหน้า 234หน้า
ขนาด 14.00 x 23.00cm.
หมวด หมวดบริหาร/ธุรกิจ/การตลาด

ราคา 230.00บาท ลดพิเศษ 15%
ลดเหลือ 195.50 บาท