หมวดหนังสือ
ร้านค้าที่จำหน่ายหนังสือของสำนักพิมพ์

ค้นหาหนังสือ
ชื่อหนังสือ        ผู้แต่ง              คำค้น
  
 

  

จิตวิทยาสามัญประจำบ้าน

รวบรวมจากบทความที่เกี่ยวกับอาการและแนวคิดด้านจิตวิทยา ในการดูแลอาการของสมาชิกในครอบครัว และพบได้ในหลายครอบครัว ถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองได้อ่าน ก็จะทำหน้าที่เบื้องต้นในการเอาใจใส่ดูแล และให้คำแนะนำได้ด้วยตนเอง ไม่ปล่อยเรื้อรังจนกลายเป็นปัญหาเรื่องสามัญประจำบ้าน ที่ดูเป็นเรื่องเล็ก อาจเป็นเรื่องใหญ่ หากไม่ได้รับการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที

 


ผู้แต่ง พรรณพิมล วิปุลากร
สำนักพิมพ์ Than Books

ISBN  978-616705853-5
BARCODE  978-616-7058-53-5

จำนวนหน้า 144หน้า
ขนาด 14.30 x 18.50cm.
หมวด หมวดจิตวิทยา/พัฒนาตนเอง

ราคา 130.00บาท ลดพิเศษ 15%
ลดเหลือ 110.50 บาท