สำนักพิมพ์ ฐานบุ๊คส์ เป็นสำนักพิมพ์ภายใต้การบริหารงานของบริษัท ฐานการพิมพ์ จำกัด(ในเครือหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปลายปี
พ.ศ. 2546 โดยปณิธานที่แน่วแน่ในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพสำหรับผู้อ่านทุกเพศทุกวัยจากนักเขียน นักคิด นักบริหารที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่านมากยิ่งขึ้น ทางสำนักพิมพ์จึงเริ่มพัฒนาผลงานให้หลากหลายแนวมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อ่านดังนี้

- บริหารจัดการ
- สุขภาพ, ครอบครัว, เด็ก
- วิทยาศาสตร์
- คอมพิวเตอร์
- ธรรมะศาสนา
- อาชีพ
- อื่น ๆ อาทิ หนังสือที่กระแสสังคมสนใจ, บันเทิงแบบมีสาระ

ผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้สำนักพิมพ์ และติดอันดับขายดี อย่างต่อเนื่อง เช่น
- ทักษิณ ชินวัตร Leader of Asia
- ผ่าอนาคตประเทศไทย
- Idea Gets Rich
- นาโนเทคโนโลยี
- โรงเรียนลูกผู้ชาย
- X-ray คนไทย 360 องศา
- รู้อย่างนี้เป็นคนดี ตั้งนานแล้ว เล่ม 1,2 และ 3
- เลี้ยงลูกอย่างไรให้เก่งและดี
- กลยุทธ์นำเข้า-ส่งออก
- ผู้นำ 360 องศา
- 80 พระอารามหลวง

ที่ผ่านมา ทางสำนักพิมพ์ ฐานบุ๊คส์ มีนักเขียนในสังกัดกว่า 100 ท่าน อาทิ
พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์, ศ.นพ.พิภพ จิรภิญโญ, รศ.ดร.สุจิตราอ่อนค้อม,
โชค บูลกุล, นพ.กฤษฏา ศิรามพุช ซึ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงจากหลากหลายอาชีพ จึงส่งผล
ให้ผลงานของสำนักพิมพ์เป็นที่ยอมรับจากผู้อ่านด้วยดีเสมอมา ด้วยความไว้วางใจที่ผู้อ่าน
มอบให้นั้นล้วนเป็นกำลังใจให้สำนักพิมพ์ ฐานบุ๊คส์ สามารถพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่องอย่าง
ไม่หยุดยั้ง


ทางสำนักพิมพ์ ฐานบุ๊คส์ เป็นผู้จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายเองโดยตรง จึงสามารถประสานงานขายกับทางร้านหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีร้านหนังสือชั้นนำร่วมเป็นพันธมิตรจัดจำหน่ายกว่า 100 ร้านค้าโดยมีจุดกระจายหนังสือกว่า 1,000 ร้านค้า อาทิ ซีเอ็ดบุ๊ค, B2S, ศูนย์หนังสือจุฬา, นายอินทร์เป็นต้น และเพื่อเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายให้มีความทันสมัย สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าอย่างกว้างขวาง ทางสำนักพิมพ์จึงเปิดจำหน่ายผ่านระบบ E-commerce ภายใต้ E-mail : Bookseller@thanprinting.co.th Website www.thanprinting.co.th

นอกจากการพัฒนาผลงานและการบริหารแล้ว สำนักพิมพ์ ฐานบุ๊คส์ยังตระหนักในการดูแลสังคมและเพื่อตอบแทนผู้มีอุปการคุณ จึงได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ มอบทุน มอบหนังสือให้กับมูลนิธิและองค์กรต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง