บริษัท ฐานการพิมพ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยสองกลุ่มนักธุรกิจคือ คุณสมศักดิ์ ศรีวุฒิชาญ ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ และกลุ่มบริษัท โกลเด้น อินเตอร์เทรด จำกัด โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จฯ มาทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2537 และทรงเปิดโรงพิมพ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2539 และได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุฯ เสด็จ มาเยี่ยมชมกิจการของบริษัท อีกทั้งยังได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนำนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าชั้นปีที่ 5 เข้าเยี่ยมชมกิจการอีกด้วย

    การก่อตั้งบริษัท ฐานการพิมพ์ จำกัด เกิดจากประสบการณ์อันยาวนานในธุรกิจสื่อสารมวลชนและวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ที่เล็งเห็นถึงการขยายตัวทางธุรกิจด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ที่นับวันจะได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพ ด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีการพิมพ์ระดับสูงซึ่งควบคุมและสั่งการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยบุคลากรที่ชำนาญการในการดูแลควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขายโดยทีมงานขายมืออาชีพทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนทีมลูกค้าสัมพันธ์ที่คอยให้บริการหลังการขาย ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ บริษัท ฐานการพิมพ์ เป็นหนึ่งในผู้บริหารทางด้านการพิมพ์ที่ทันสมัยและมีศักยภาพที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

    นับถึงปัจจุบัน บริษัท ฐานการพิมพ์ จำกัดได้เจริญเติบโตรุดหน้ามาเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว โดยยังยืนหยัดที่จะสร้างคุณภาพและบริการในด้านสื่อสิ่งพิมพ์ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง บริษัท ฐานการพิมพ์จึงได้สร้างมิติใหม่ในการขยายสายธุรกิจโดยได้จัดตั้งสำนักพิมพ์ Than Books ขึ้นมาเพื่อผลิตหนังสือ Pocket Book แนวบริหารจัดการและอื่นๆออกวางจำหน่ายซึ่งก็ประสบผลสำเร็จและได้รับการตอบรับด้วยดีจากผู้อ่าน

    จากผลการตอบรับอย่างดีหลังจากได้ก่อตั้งสำนักพิมพ์และผลิตหนังสือออกสู่ตลาด สำนักพิมพ์ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากผู้อ่าน ทำให้เรามีกำลังที่จะมุ่งมั่นคัดสรรงานวรรณกรรมคุณภาพเยี่ยมในรูปเล่ม Pocket Book ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่านซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ และเป็นการมอบสิ่งที่ดีตอบแทนกลับคืนสู่สังคมให้สมกับปณิธาน "ฐานการพิมพ์ นำความรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพ"

    วิสัยทัศน์ 

    บริษัท ฐานการพิมพ์ จำกัด เป็นผู้นำสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพ และบริการเป็นเลิศ สร้างรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพิ่มสวัสดิการที่ดีแก่พนักงานสร้างองค์กรให้มั่งคง เป็นบริษัทมาตรฐานสากลระดับประเทศสู่ภูมิภาคอาเซียน

>> TOP