1. ช่างพิมพ์ (หลายอัตรา)
  *เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
*วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
*มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
*มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
  2. เจ้าหน้าที่บัญชี
  *เพศชาย หรือ หญิง อายุ 23 - 35 ปี
*วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
*มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 0-3 ปี
*มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทนต่อแรงกดดันได้ดี
*มีความละเอียดรอบคอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
  3. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
  *เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25 - 35 ปี
*วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
*มีประสบการณ์ด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ปีขึ้นไป
*มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทนต่อแรงกดดันได้ดี
*มีความละเอียดรอบคอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
  4. พนักงานขับรถยนต์
  *เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
*วุฒิการศึกษาระดับชั้น ม.3 - ม.6
*มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
*มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
*มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทนต่อแรงกดดันได้ดี มีความละเอียดรอบคอบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
  5. พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
  *เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
*วุฒิการศึกษาระดับชั้น ม.3 - ม.6
*มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
*มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
*มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทนต่อแรงกดดันได้ดี มีความละเอียดรอบคอบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นสวัสดิการ บริษัท ฐานการพิมพ์ จำกัด
  1. สวัสดิการตรวจสุขภาพ
2. สวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์
3. สวัสดิการประกันอุบัติเหตุ
4. สวัสดิการชุดยูนิฟอร์ม
5. สวัสดิการเงินโบนัสประจำปี
6. สวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (ธนาคารอาคารสงเคราะห์)
สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ฐานการพิมพ์ จำกัด เลขที่ 9/11 ถนนเทศบาลสงเคราะห์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ( สมัครงาน )

โทร. +66 2954 2790-9 ต่อ 6336 , 6466 หรือ E-mail : hr@thanprinting.co.th